sábado, 11 de diciembre de 2010 | By: Claustre

Escola 2.0

Video de Néstor Alonso (@Potachov) aclaridor sobre que és una escola 2.0 i què podem fer. Preniu-vos-ho amb calma que dura 1 hora i mitja.

Watch live streaming video from cprdeaviles at livestream.com


Avam si generam debat